Ik ben specialist op het gebied van bedrijfsregels. Zowel in Nederland als in mijn internationale netwerk word ik veel gevraagd voor projecten, lezingen en trainingen. Maar wat zijn bedrijfsregels nou precies?

Elk bedrijf heeft voorwaarden waaronder het een product kan leveren. Veel van die voorwaarden worden geautomatiseerd, maar om dat goed te kunnen doen moeten die regels compleet en consistent zijn. Daarvoor moet een en ander georganiseerd worden en dat is business rules management. Je moet bijvoorbeeld bepalen wie bij het proces betrokken moet worden, wie waarover mag beslissen, hoe je de regels opschrijft, hoe je bepaalt of je compleet bent en hoe je omgaat met wijzigingen.

Naast mijn rol als specialist bedrijfsregels, ben ik ook werkzaam als trainer, facilitatorspreker en analist voor LibRT.

Nieuws

Since 2015 I post ik mijn columns op linked-in.Thema’s: regels, adaptiviteit in standaard software en de toekomst van software gedreven vanuit de business.